Sản phẩm

Hiển thị 37–45 của 176 kết quả

 • SANAVAC ND G7

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Genotype VII

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Genotype VII Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus Genotype VII (before inactivation) ≥ 109.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC ND K

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle - chủng Lasota

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus La Sota strain (before inactivation) ≥ 109.5 EID50  
  Chi tiết
 • SANAVAC POX

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh đậu gà

  Liên hệ

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh đậu gà Thành phần:  Live Avian Pox Virus                                 ≥ 103.0 EID50    
  Chi tiết
 • SANAVAC ILT  

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh ILT

  Liên hệ

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh ILT Thành phần:  Live Avian Infectious Laryngotracheitis virus K 317                      ≥ 102.5 EID50  
  Chi tiết
 • SANAVAC CLONE /H120

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng Clone và bệnh IB – chủng H120

  Liên hệ

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng Clone và bệnh IB – chủng H120  Thành phần:  Newcastle Disease virus strain Clone N-79                             ≥ 106.5 EID50 Infectious Bronchitis virus strain H120                                    ≥ 102.5 EID50  
  Chi tiết
 • SANAVAC LS /H120

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng LaSota và bệnh IB – chủng H120

  Liên hệ

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng LaSota và bệnh IB – chủng H120 Thành phần:  Live Newcastle Disease virus La Sota strain                            ≥ 106.5 EID50 Live Infectious Bronchitis virus Massachusetts H120 strain    ≥ 102.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC LS /H52

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng LaSota và bệnh IB – chủng H52 

  Liên hệ

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng LaSota và bệnh IB – chủng H52  Thành phần:  Live Newcastle Disease (ND) of La Sota strain                  ≥ 106.5 EID50  Live Infectious Bronchitis of Massachusetts H52 strain    ≥ 102.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC IB H120

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh IB chủng H120  

  Liên hệ

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh IB chủng H120 Thành phần:  Live Infectious Bronchitis virus Massachusetts H120 strain                 ≥ 102.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC GUMBORO PLUS

  Vắc-xin sống đông khô phòng bệnh Gumboro (dòng trung bình cộng) 

  Liên hệ

  Vắc-xin sống đông khô phòng bệnh Gumboro (dòng trung bình cộng)  Thành phần:  Live Infectious Bursal Disease Virus Lukert strain                 ≥ 102.0 EID50 
  Chi tiết