Thuốc sát trùng

Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • IO DINE

  KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI

  Liên hệ

  KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI Thành phần: Polyvidone Iodine …………………………………………………….… 100g Dung môi đặc biệt (Glycerin, Ethanol… ) vừa đủ ………… 1000 ml
  Chi tiết
 • BIO – USD

  KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI – ĐỆM LÓT CHUỒNG SINH HỌC

  Liên hệ

  CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẶC BIỆT DÙNG CHO TRANG TRẠI KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI – ĐỆM LÓT CHUỒNG SINH HỌC Thành phần: Mỗi kg chứa: 8×10^9 CFU Lactobacillus acidophilus, 8×10^9 Lactobacillus sporogenes, 3×10^9 Saccharomyces boulardii, 4×10^9 Saccharomyces cerevisiae
  Chi tiết
 • GLUTAR

  THUỐC SÁT TRÙNG THẾ HỆ MỚI

  Liên hệ

  THUỐC SÁT TRÙNG THẾ HỆ MỚI PHỔ HOẠT LỰC RỘNG – AN TOÀN – KHÔNG KHÁNG THUỐC Thành phần: Mỗi lít chứa: Glutaredehyde …………………………………………………………… 60 g Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride ……………………… 60 g
  Chi tiết