Sản phẩm

Hiển thị 163–171 của 176 kết quả

 • CENTRE – DOXY 50%

  ĐẶC TRỊ ORT, CRD, CORYZA

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ ORT, CRD, CORYZA Thành phần: Mỗi gram có chứa: Doxycycline hyclate…………………………………. 500 mg Tá dược vừa đủ…………………………………………. 1 g
  Chi tiết
 • PRO- DOXY 50%

  ĐẶC TRỊ ORT, CRD, CORYZA

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ ORT, CRD, CORYZA Thành phần: Trong 100g có chứa: Doxycycline hyclate…………………………………. 50 g Tá dược vừa đủ…………………………………………. 100 g
  Chi tiết
 • OXYTETRA

  ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, HEN KHẸC, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM BUỒNG TRỨNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, HEN KHẸC, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM BUỒNG TRỨNG Thành phần: Mỗi kg có chứa: Oxytetracycline hydrochloride ……………………………….. 600 g Tá dược vừa đủ ………………………………………………………. 1000 g
  Chi tiết
 • GENTAMOX

  ĐẶC TRỊ CORYZA, E. COLI, THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ CORYZA, E. COLI, THƯƠNG HÀN Thành phần: Mỗi gram chứa: Amoxicillin trihydrate ….……………………….… 200 mg Gentamicin sulphate …………………………….. 100 mg
  Chi tiết
 • AMOXYCOL PLUS

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, E. COLI

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, E. COLI Thành phần Amoxicillin trihydrate …………….…….… 640 mg Colistin sulfat ……………………………… 3.200.000 IU
  Chi tiết
 • MOXCOLIS

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, E. COLI, THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, E. COLI, THƯƠNG HÀN Thành phần: Mỗi gram chứa: Amoxicillin trihydrate ..………..…………………. 250 mg Colistin sulphate …………………………………. 1.000.000 IU
  Chi tiết
 • SUPER MOX

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU – VIÊM ĐA XOANG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU – VIÊM ĐA XOANG Thành phần: Mỗi gram có chứa: Amoxicillin trihydrate …………….………… 800 mg Tá dược vừa đủ ………..…………………… 1 gram
  Chi tiết
 • COLMOXI-A

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, E. COLI, THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, E. COLI, THƯƠNG HÀN Thành phần: Mỗi gram chứa: Amoxicillin trihydrate ..………..………………………. 100 mg Colistin sulphate …………………………………. 1.200.000 IU
  Chi tiết
 • B.M.D – CLOS

  ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Thành phần: Mỗi kg chứa: Bacitracin methylene disalicylate ……………………………. 10 g
  Chi tiết