Sản phẩm

Hiển thị 28–36 của 176 kết quả

 • VITAMIN K3

  CẦM MÁU, GIẢI ĐỘC, CHỐNG XUẤT HUYẾT 

  Liên hệ

  CẦM MÁU, GIẢI ĐỘC, CHỐNG XUẤT HUYẾT  Thành phần:  Mỗi kg chứa:  Vitamin K3* (min) ……………………… 5.000 mg 
  Chi tiết
 • BIO- BCOMPLEX AC (DẠNG CỐM)

  KÍCH THÍCH THÈM ĂN, CHỐNG CÒI, VỖ BÉO, MAU LỚN, ĐẸP MÃ

  Liên hệ

  KÍCH THÍCH THÈM ĂN, CHỐNG CÒI, VỖ BÉO, MAU LỚN, ĐẸP MÃ Thành phần: Mỗi kg chứa: Vitamin C (min)* ………………………………..… 1.000 mg Vitamin B1 (min)* ………………………..……..… 5.000 mg Vitamin B2 (min)* ………………..……………….… 200 mg Vitamin B6 (min) ……………………………….…… 500 mg Vitamin B12 (min) ………………………………..… 200 mcg Lysine (min)* …………………………………..… 10.000 mg Methionine (min)* ………………………………… 1.000 mg Biotin (min) …………………………………………… 10 mg Kháng sinh, hormone …………………………… Không có Ghi chú: (*): Chất chính Thành phần nguyên liệu: Vitamin (C, B1, B2, B6, B12), Lysine, Methionine, Biotin, Dextrose anhydrous.
  Chi tiết
 • VET – FEN SOL

  TẨY CÁC LOẠI GIUN, SÁN

  Liên hệ

  TẨY CÁC LOẠI GIUN, SÁN Thành phần: Mỗi ml chứa: Fenbendazole …………………….…..……….. 15 mg Praziquantel ……….……….…………………… 5 mg
  Chi tiết
 • SANAVAC ND G7 AI PLUS H9

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle và bệnh Cúm gia cầm H5N1 - clade 2.3.2, H9N2

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle và bệnh Cúm gia cầm H5N1 – clade 2.3.2, H9N2 Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus Genotype VII (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Avian Influenza virus H5N1 subtype clade 2.3.2 (before inactivation) ≥ 108.5 EID50 Inactivated Avian Influenza virus H9N2 subtype (before inactivation) ≥ 108.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC ND IB EDS K

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease (ND) of Lasota strain (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Infectious Bronchitis virus H52 strain (before inactivation) ≥ 106.5 EID50 Inactivated Egg Drop Syndrome’76 strain FC 127 strain virus ≥ 32000 HA Unit (before inactivation)
  Chi tiết
 • SANAVAC ND G7 IB EDS K

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease virus Genotype VII (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Infectious Bronchitis virus H52 strain (before inactivation) ≥ 106.5 EID50 Inactivated Egg Drop Syndrome’76 strain FC 127 strain virus ≥ 32000 HA Unit (before inactivation)
  Chi tiết
 • SANAVAC ND-IB K  

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota và bệnh IB – chủng H52

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota và bệnh IB – chủng H52 Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease (ND) of LaSota strain                ≥ 109.5 EID50 Inactivated Infectious Bronchitis H52 strain                               ≥ 106.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC ND-AI PLUS

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota và bệnh Cúm gia cầm H5N1 - clade 2.3.2

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota và bệnh Cúm gia cầm H5N1 – clade 2.3.2 Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus La Sota strain (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Avian Influenza virus H5N1 subtype clade 2.3.2 (before inactivation) ≥ 108.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC AI PLUS H9

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Cúm gia cầm H5N1 - clade 2.3.2 và H9N2

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Cúm gia cầm H5N1 – clade 2.3.2 và H9N2 Thành phần:  Inactivated Avian Influenza virus H5N1 subtype clade 2.3.2 ≥ 108.5 EID50 and Avian Influenza virus H9N2 subtype ≥ 108.5 EID50 before inactivation
  Chi tiết