Sản phẩm

Hiển thị 109–117 của 176 kết quả

 • CENTRE-AMOGEN

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI – NHIÊM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT – VIÊM TỬ CUNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI – NHIÊM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT – VIÊM TỬ CUNG Dạng thuốc: Huyễn dịch tiêm Thành phần: Mỗi ml chứa: Amoxicillin trihydrate ………………………………………… 150 mg Gentamycin ………………………………………………………..… 40 mg
  Chi tiết
 • GENTAMOX- LA

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU CHẢY, VIÊM KHỚP, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU CHẢY, VIÊM KHỚP, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG Dạng bào chế: Huyễn dịch tiêm – Tác dụng kéo dài Thành phần: Chứa mỗi ml: Amoxicillin ………………………………………..……. 150 mg Gentamycin sulphate ………………………….….……. 40 mg Dung môi vừa đủ …………………………………………. 1 ml
  Chi tiết
 • AMOXCOL-LA

  ĐẶC TRỊ E. COLI – SƯNG PHÙ ĐẦU – THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ E. COLI – SƯNG PHÙ ĐẦU – THƯƠNG HÀN Dạng thuốc: Huyễn dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Amoxicillin trihydrate ………………………………………… 20.000 mg Colistin sulfate ……………………………………………… 40.000.000 IU
  Chi tiết
 • CENTRE-AMOXY LA 15%

  ĐẶC TRỊ E. COLI – SƯNG PHÙ ĐẦU – THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ E. COLI – SƯNG PHÙ ĐẦU – THƯƠNG HÀN Dạng thuốc: Huyễn dịch tiêm Một mũi tiêm tác dụng kéo dài 48 giờ Thành phần: Mỗi ml chứa: Amoxicillin trihydrate …………………………………… 150 mg
  Chi tiết
 • CEPTISOL

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN – VIÊM NÃO – TỤ HUYẾT TRÙNG CẤP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN – VIÊM NÃO – TỤ HUYẾT TRÙNG CẤP Dạng thuốc: Huyễn dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100ml chứa: Ceftiofur (HCl) ……………………………..………. 10.000 mg
  Chi tiết
 • CEFONE

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN – VIÊM NÃO – TỤ HUYẾT TRÙNG CẤP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN – VIÊM NÃO – TỤ HUYẾT TRÙNG CẤP Dạng thuốc: Huyễn dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100ml chứa: Ceftiofur (HCl) ……………………………..………. 5.000 mg
  Chi tiết
 • CENTRE-ENROX 10%

  ĐẶC TRỊ BỆNH SƯNG PHÙ ĐẦU, THƯƠNG HÀN, TIÊU CHẢY, HEN SUYỄN, BỆNH KẾ PHÁT TAI XANH

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ BỆNH SƯNG PHÙ ĐẦU, THƯƠNG HÀN, TIÊU CHẢY, HEN SUYỄN, BỆNH KẾ PHÁT TAI XANH Dạng thuốc: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi ml chứa: Enrofloxacine ……………………………..………. 100 mg
  Chi tiết
 • PROENRO 10%

  ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, E. COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, E. COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG Dạng thuốc: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100ml chứa: Enrofloxacine ……………………………..………. 10.000 mg Dung môi đặc biệt vừa đủ ……………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • TOLTRA COX

  ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG Thành phần: Mỗi ml có chứa: Toltrazuril …………………………………………. 25 mg
  Chi tiết