Sản phẩm

Hiển thị 100–108 của 176 kết quả

 • LINCOPEC

  ĐẶC TRỊ HEN, SUYỄN, VIÊM RUỘT-TIÊU CHẢY

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ HEN, SUYỄN, VIÊM RUỘT-TIÊU CHẢY Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Trong 100 ml có chứa: Lincomycin HCL …………………………..………… 5.000 mg Spectinomycin sulfate ……………………….…… 10.000 mg Dung môi vừa đủ ………………………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • AZI NEW

  ĐẶC TRỊ HO SUYỄN, VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, HO NẶNG ĐIỀU TRỊ LÂU NGÀY KHÔNG KHỎI

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ HO SUYỄN, VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, HO NẶNG ĐIỀU TRỊ LÂU NGÀY KHÔNG KHỎI     Tác dụng kéo dài Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Azithromycin dihydrate …………………….……. 10.000 mg Dung môi vừa đủ ………………………………..……. 100 ml
  Chi tiết
 • SPECTYL

  ĐẶC TRỊ VIÊM KHỚP - NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM KHỚP – NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Spectinomycin ………………………………..……. 10.000 mg Tylosin …………………………………………………. 5.000 mg Dung môi đặc biệt vừa đủ ……………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • GENTA-TYLAN

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, SUYỄN HEO, SƯNG PHÙ ĐẦU

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, SUYỄN HEO, SƯNG PHÙ ĐẦU Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Trong 100 ml có chứa: Gentamycin sulfate ………………………….……. 5.000 mg Tylosine tartrate ………………………….….…… 10.000 mg Dung môi vừa đủ ………………………………..……. 100 ml
  Chi tiết
 • GENTYLAN

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, HO, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, HO, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Tylosin base …………………………………………………..……………..…… 20 g Gentamycin ………………………………………………………….………………. 4 g Dung môi vừa đủ …………………………………………………………… 100 ml
  Chi tiết
 • PROTYLAN

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, LEPTO, LỴ, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, LEPTO, LỴ, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Tylosin base ………………………………………. 20.000 mg Dung môi vừa đủ ……………………………………… 100 ml
  Chi tiết
 • FLODOXY @

  ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HOÁ

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HO SUYỄN, APP – BỆNH KẾ PHÁT TAI XANH (PRRS) – SỐT ĐỎ, BỎ ĂN, KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Florfenicol …………………………………………………………..…… 20.000 mg Doxycylin hyclate ……………………………………………..…………. 10.000 mg Dung môi vừa đủ ……………………………………………….…………… 100 ml
  Chi tiết
 • FLOTEX

  ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP: HO, VIÊM PHẾ QUẢN, VIÊM PHỔI, VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, THỞ GIẬT BỤNG Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Flofenicol base …………………………………………… 45 g Dung môi vừa đủ …………………………………… 100 ml
  Chi tiết
 • PRO – FLO 45% LA

  ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP: HO, VIÊM PHẾ QUẢN, VIÊM PHỔI, VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, THỞ GIẬT BỤNG Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Florfenicol …………………………………………… 45 mg Dung môi vừa đủ …………………………………. 100 ml
  Chi tiết