TUYỂN DỤNG NVKD, GIÁM ĐỐC VÙNG THÁNG 7

THÔNG BÁO
1. Giám đốc kinh doanh: khu vực miền Trung
2. Quản lý vùng: 03 người

3. Nhân viên kinh doanh:

 Khu vực, Hà Tây, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nam, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang…

 

 

Bài viết trước đó THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 02/09/2023
Bài viết sau đó VACCINE SANAVAC LS/H52