Kháng sinh trị nấm, ký sinh trùng

Hiển thị 10–15 của 15 kết quả

 • WORM VET

  DIỆT NỘI-NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

  Liên hệ

  DIỆT NỘI-NGOẠI KÝ SINH TRÙNG Thành phần: Mỗi ml chứa: Ivermectin …….………………………….…. 10 mg
  Chi tiết
 • SULFATRIM 240

  ĐẶC TRỊ KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, ĐẦU ĐEN, E. COLI, CORYZA

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, ĐẦU ĐEN, E. COLI, CORYZA Thành phần: Mỗi gram chứa: Sulfachlorpyridazine sodium ……………………….… 200 mg Trimethoprim …………………………………………..  40 mg
  Chi tiết
 • SULFATRIM 480

  ĐẶC TRỊ KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, ĐẦU ĐEN, E. COLI, CORYZA

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, ĐẦU ĐEN, E. COLI, CORYZA Thành phần: Mỗi gram chứa: Sulfachlorpyridazine sodium ………..……………..… 400 mg Trimethoprim …………………………………………..  80 mg
  Chi tiết
 • TRISUL MAX

  ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẦU ĐEN, KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, CẦU TRÙNG, CORYZA

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẦU ĐEN, KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, CẦU TRÙNG, CORYZA Thành phần: Mỗi gram chứa: Sulfamonomethoxine sodium .…….…………………… 800 mg Trimethoprim ………………………………………………….. 200 mg Tá dược vừa đủ …………………………………….….… 1 gram
  Chi tiết
 • TRIMETON HERBS

  ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, BỆNH ĐẦU ĐEN VÀ TIÊU CHẢY KÉO DÀI

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, BỆNH ĐẦU ĐEN VÀ TIÊU CHẢY KÉO DÀI Thành phần: Mỗi 100 gram chứa: Sulfamonomethoxine sodium ………………………………….. 40 gram Trimethoprim ……………………………………..……………… 8 gram
  Chi tiết
 • NẤM PHỔI

  ĐẶC TRỊ NẤM PHỔI, NẤM DIỀU, NẤM ĐƯỜNG TIÊU HOÁ

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ NẤM PHỔI, NẤM DIỀU, NẤM ĐƯỜNG TIÊU HOÁ Thành phần: Mỗi 1 kg chứa: Nystatin ……………………………… 500.000 IU
  Chi tiết