Kháng sinh

Hiển thị 1–9 của 96 kết quả

 • D-COX GOLD

  ĐẶC TRỊ MỌI LỌI CẦU TRÙNG

  Liên hệ

  Chi tiết
 • RESPI MINT

  GIẢM HO, LONG ĐỜM, GIÃN PHẾ QUẢN, CHỐNG VIÊM

  Liên hệ

  Chi tiết
 • VET – FEN SOL

  TẨY CÁC LOẠI GIUN, SÁN

  Liên hệ

  TẨY CÁC LOẠI GIUN, SÁN Thành phần: Mỗi ml chứa: Fenbendazole …………………….…..……….. 15 mg Praziquantel ……….……….…………………… 5 mg
  Chi tiết
 • GLUCOSE

  DÙNG PHA LOÃNG CÁC LOẠI THUỐC TIÊM KHÓ TAN

  Liên hệ

  DÙNG PHA LOÃNG CÁC LOẠI THUỐC TIÊM KHÓ TAN Dạng thuốc: Dung môi pha tiêm Thành phần: Mỗi ml có chứa: Glucose ……………………………..………… 10.000 mg Propylen glycol ………………………………… 6.000 mg Benzul alcohol .………………………………… 1.000 mg
  Chi tiết
 • GLUCO-K-C-THAO DUOC

  HẠ SỐT – HỒI SỨC – TIÊU VIÊM – HỖ TRỊ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

  Liên hệ

  HẠ SỐT – HỒI SỨC – TIÊU VIÊM – HỖ TRỊ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Gluconat canxi ………………………… 25.000 mg Vitamin K3 ……………………………… 1.500 mg Vitamin C …..…………………………….….. 1.500 mg Tolfenamic acid ……………………….….. 250 mg Dung môi vừa đủ ……………………..…… 100 ml
  Chi tiết
 • ACIMIN K+C

  HỒI SỨC – HẠ SỐT – TIÊU VIÊM 

  Liên hệ

  HỒI SỨC – HẠ SỐT – TIÊU VIÊM  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm  Thành phần:  Mỗi 100 ml chứa:  Vitamin K ……………………………………………….…… 1.000 mg  Vitamin C …………………………………………..………… 5.000 mg  Acid Tolfenamic ………………………………………..…… 6.000 mg  Dung môi vừa đủ ……………………………………………… 100 ml 
  Chi tiết
 • BUTASAL

  TĂNG LỰC – CHỐNG CÒI – CHỐNG SUY NHƯỢC 

  Liên hệ

  TĂNG LỰC – CHỐNG CÒI – CHỐNG SUY NHƯỢC  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần:  Mỗi 100 ml chứa: Butafosfan …………………….……………….… 10.000 mg Vitamin B12, cyanocobalamin …………………… 5.000 μg Dung môi vừa đủ …………………………………….. 100 ml
  Chi tiết
 • BCOMPEXJEX

  TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - KÍCH THÍCH TIÊU HOÁ 

  Liên hệ

  TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG – KÍCH THÍCH TIÊU HOÁ  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần:  Mỗi 100 ml chứa: Vitamin B1 ………………………………………..…. 3.500 mg Vitamin B12 …………………………………………… 200 mcg Vitamin B2 ……………………………………………….. 50 mg Nicotinamide ……………………………………..…. 2.300 mg Vitamin B6 ……………………………………………… 700 mg Vitamin C …………………………………………….. 7.000 mg Dung môi đặc biệt vừa đủ ……………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • SẮT-B12

  BỔ SUNG SẮT + B12 - PHÒNG NGỪA TIÊU CHẢY PHÂN TRẮNG LỢN CON 

  Liên hệ

  BỔ SUNG SẮT + B12 – PHÒNG NGỪA TIÊU CHẢY PHÂN TRẮNG LỢN CON  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần:  Mỗi 100 ml chứa: Fe (dạng Đextran) ………………………….……. 10.000 mg Vitamin B12 …………………….……………..…….…. 10 mg Dung môi vừa đủ ………………………………..……. 100 ml
  Chi tiết