VET – FEN Sol

Hiển thị kết quả duy nhất

  • VET – FEN SOL

    TẨY CÁC LOẠI GIUN, SÁN

    Liên hệ

    TẨY CÁC LOẠI GIUN, SÁN Thành phần: Mỗi ml chứa: Fenbendazole …………………….…..……….. 15 mg Praziquantel ……….……….…………………… 5 mg
    Chi tiết