SANAVAC POX

Hiển thị kết quả duy nhất

  • SANAVAC POX

    Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh đậu gà

    Liên hệ

    Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh đậu gà Thành phần:  Live Avian Pox Virus                                 ≥ 103.0 EID50    
    Chi tiết