SANAVAC ND IB K

Hiển thị kết quả duy nhất

  • SANAVAC ND-IB K  

    Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota và bệnh IB – chủng H52

    Liên hệ

    Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota và bệnh IB – chủng H52 Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease (ND) of LaSota strain                ≥ 109.5 EID50 Inactivated Infectious Bronchitis H52 strain                               ≥ 106.5 EID50
    Chi tiết