SANAVAC ND G7

Hiển thị kết quả duy nhất

  • SANAVAC ND G7

    Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Genotype VII

    Liên hệ

    Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Genotype VII Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus Genotype VII (before inactivation) ≥ 109.5 EID50
    Chi tiết