SANAVAC ND G7 AI PLUS H9

Hiển thị kết quả duy nhất

  • SANAVAC ND G7 AI PLUS H9

    Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle và bệnh Cúm gia cầm H5N1 - clade 2.3.2, H9N2

    Liên hệ

    Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle và bệnh Cúm gia cầm H5N1 – clade 2.3.2, H9N2 Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus Genotype VII (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Avian Influenza virus H5N1 subtype clade 2.3.2 (before inactivation) ≥ 108.5 EID50 Inactivated Avian Influenza virus H9N2 subtype (before inactivation) ≥ 108.5 EID50
    Chi tiết