SANAVAC AI PLUS H9

Hiển thị kết quả duy nhất

  • SANAVAC AI PLUS H9

    Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Cúm gia cầm H5N1 - clade 2.3.2 và H9N2

    Liên hệ

    Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Cúm gia cầm H5N1 – clade 2.3.2 và H9N2 Thành phần:  Inactivated Avian Influenza virus H5N1 subtype clade 2.3.2 ≥ 108.5 EID50 and Avian Influenza virus H9N2 subtype ≥ 108.5 EID50 before inactivation
    Chi tiết