NANO FLO – MAX 30%

Hiển thị kết quả duy nhất

  • NANO FLO – MAX 30%

    ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, ORT, CRD, CCRD

    Liên hệ

    ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, ORT, CRD, CCRD Thành phần: Mỗi ml có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 300 mg
    Chi tiết