NANO FLO – MAX 20%

Hiển thị kết quả duy nhất

  • NANO FLO – MAX 20%

    ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP

    Liên hệ

    ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP Thành phần: Mỗi ml có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 200 mg
    Chi tiết