IB và hội chứng giảm đẻ

Hiển thị tất cả 2 kết quả

 • SANAVAC ND IB EDS K

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease (ND) of Lasota strain (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Infectious Bronchitis virus H52 strain (before inactivation) ≥ 106.5 EID50 Inactivated Egg Drop Syndrome’76 strain FC 127 strain virus ≥ 32000 HA Unit (before inactivation)
  Chi tiết
 • SANAVAC ND G7 IB EDS K

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease virus Genotype VII (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Infectious Bronchitis virus H52 strain (before inactivation) ≥ 106.5 EID50 Inactivated Egg Drop Syndrome’76 strain FC 127 strain virus ≥ 32000 HA Unit (before inactivation)
  Chi tiết