ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • ANITRIL-200

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG Thành phần: Mỗi lít chứa: Enrofloxacin ………………………………………….……….. 200 g Potassium hydroxide ………………………………………… 8 g Benzyl acohol ………………………………………….…….. 20 ml
  Chi tiết
 • NANO FLO – MAX 30%

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, ORT, CRD, CCRD

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, ORT, CRD, CCRD Thành phần: Mỗi ml có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 300 mg
  Chi tiết
 • NANO FLO – MAX 20%

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP Thành phần: Mỗi ml có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 200 mg
  Chi tiết
 • NANO FLO – MAX 10%

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP Dạng bào chế: Dung dịch uống Thành phần: Mỗi ml có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 100 mg Dung môi vừa đủ ………………………………… 1 ml
  Chi tiết
 • FENISOL

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP Thành phần: Mỗi lít có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 200 g Polyethyleneglycol 400 ………………… 400 g
  Chi tiết
 • FLORCOL

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP Thành phần: Mỗi gram có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 50 mg Tá dược vừa đủ ………………………..……… 1 gram
  Chi tiết