AMPROLIN 60S

Hiển thị kết quả duy nhất

  • AMPROLIN 60S

    ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG

    Liên hệ

    ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG Thành phần: Mỗi gram chứa: Amprolium HCl …………………………….. 600 mg
    Chi tiết