ứ đọng 30%

Tổng đàn lợn (heo) cả nước tháng 9/2021 khoảng 28 triệu con, ứ đọng 30%

Tổng đàn lợn (heo) cả nước tháng 9/2021 khoảng 28 triệu con, ứ đọng 30%

Tổng đàn lợn (heo) cả nước tháng 9/2021 khoảng 28 triệu con, ứ đọng 30% 08/10/2021 Tổng đàn lợn cả nước tháng 9/2021 khoảng 28 triệu con, tăng 5%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu giảm nhiều nên lợn thịt đang bị ứ đọng khoảng 30%, giá xuống thấp, người chăn nuôi, đặc …