chống Dịch tả lợn châu Phi

Bộ NN&PTNT khuyến cáo một số biện pháp an toàn sinh học để phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi

Bộ NN&PTNT khuyến cáo một số biện pháp an toàn sinh học để phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi

[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Bộ NN&PTNT vừa ban hành công văn số 5329/BBN-CN về việc tăng cường một số biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi gửi các Sở NN&PTNT tham khảo. A. TĂNG CƯỜNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP VỀ AN TOÀN SINH HỌC …