thương hàn

Hiển thị 1–9 của 12 kết quả

 • TRI-SUL INJ

  ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, COLI BẠI HUYẾT VỊT NGAN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, COLI BẠI HUYẾT VỊT NGAN Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Trong 100 ml có chứa: Sulfamethoxazole ……………………………………..…. 20 g Trimethoprim ………………………….………………………. 4 g Dung môi đặc biệt vừa đủ ……………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • PROMEQUIN – LA

  ĐẶC TRỊ E. COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG 

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ E. COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG  Dạng bào chế: Huyễn dịch tiêm – Tác dụng kéo dài Thành phần:  Mỗi 100 ml chứa: Flumequine base …………………….…………… 10.000 mg Dung môi vừa đủ ………………………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • CENTRE-ENROX 10%

  ĐẶC TRỊ BỆNH SƯNG PHÙ ĐẦU, THƯƠNG HÀN, TIÊU CHẢY, HEN SUYỄN, BỆNH KẾ PHÁT TAI XANH

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ BỆNH SƯNG PHÙ ĐẦU, THƯƠNG HÀN, TIÊU CHẢY, HEN SUYỄN, BỆNH KẾ PHÁT TAI XANH Dạng thuốc: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi ml chứa: Enrofloxacine ……………………………..………. 100 mg
  Chi tiết
 • PROENRO 10%

  ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, E. COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, E. COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG Dạng thuốc: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100ml chứa: Enrofloxacine ……………………………..………. 10.000 mg Dung môi đặc biệt vừa đủ ……………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • DOXY GENT 400

  ĐẶC TRỊ CRD, THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ CRD, THƯƠNG HÀN Thành phần Mỗi gram chứa: Gentamycin sulphate …………………….….. 200 mg Doxycycline hyclate ……………………….… 200 mg
  Chi tiết
 • GENTADOX

  ĐẶC TRỊ CRD, THƯƠNG HÀN, E. COLI

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ CRD, THƯƠNG HÀN, E. COLI Thành phần: Trong 100 g có chứa: Doxycyclin hyclate ……………………………. 10 g Gentamycin sulfate ……………………………. 5 g
  Chi tiết
 • GENTAMOX

  ĐẶC TRỊ CORYZA, E. COLI, THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ CORYZA, E. COLI, THƯƠNG HÀN Thành phần: Mỗi gram chứa: Amoxicillin trihydrate ….……………………….… 200 mg Gentamicin sulphate …………………………….. 100 mg
  Chi tiết
 • MOXCOLIS

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, E. COLI, THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, E. COLI, THƯƠNG HÀN Thành phần: Mỗi gram chứa: Amoxicillin trihydrate ..………..…………………. 250 mg Colistin sulphate …………………………………. 1.000.000 IU
  Chi tiết
 • COLMOXI-A

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, E. COLI, THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, E. COLI, THƯƠNG HÀN Thành phần: Mỗi gram chứa: Amoxicillin trihydrate ..………..………………………. 100 mg Colistin sulphate …………………………………. 1.200.000 IU
  Chi tiết