ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

Hiển thị kết quả duy nhất

  • B.M.D – CLOS

    ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

    Liên hệ

    ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Thành phần: Mỗi kg chứa: Bacitracin methylene disalicylate ……………………………. 10 g
    Chi tiết