B GLUCAN - ZYM

Hiển thị kết quả duy nhất

  • B GLUCAN – ZYM

    TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH CHO GIA SÚC VÀ GIA CẦM 

    Liên hệ

    TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH CHO GIA SÚC VÀ GIA CẦM  Thành phần:  Mỗi kg chứa: Beta – glucan (min) …………………..…….. 60.000 mg/kg (ppm) Saccharomyces * (min) …………………..… CFU/ kg Lactobacillus * (min) ………………………..  CFU/ kg Bacillus * (min) ……………………………..  CFU/ kg Chất mang Glucose vừa đủ …………………. 1 kg Ghi chú: (*) là chất chính  Thành phần nguyên liệu: Beta – Glucan, các men tiêu hóa: Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, kháng thể IgG, vitamin nhóm B: B12, B6, B1, glucose.
    Chi tiết