Giá lợn hơi ngày 14/9/2021: Lợn hơi đạt 60.000 đồng/kg người nuôi mới có lãi?