ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG TRÊN HEO VÀ GIA SÚC NON

TOLTRA COX – ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG TRÊN HEO VÀ GIA SÚC NON

TOLTRA COX – ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG TRÊN HEO VÀ GIA SÚC NON

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG TRÊN HEO VÀ GIA SÚC NON Thành phần: Mỗi ml có chứa: Toltrazuril …………………………………………. 50 mg Mô tả thuốc Toltrazuril là một dẫn xuất của Triazinon, rất hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị bệnh cầu trùng ở tất cả các giai đoạn (bao gồm cả sinh sản vô tính và sinh sản …