Sản phẩm

Hiển thị 163–168 của 168 kết quả

 • B.M.D – CLOS

  ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Thành phần: Mỗi kg chứa: Bacitracin methylene disalicylate ……………………………. 10 g
  Chi tiết
 • AMSTRONGER

  KHÁNG SINH HÀM LƯỢNG RẤT CAO, PHỔ KHÁNG KHUẨN RỘNG

  Liên hệ

  KHÁNG SINH HÀM LƯỢNG RẤT CAO, PHỔ KHÁNG KHUẨN RỘNG Thành phần Chứa mỗi gram: Ampicillin trihydrate …………….…………… 500 mg Colistin sulfate……………………………….. 1.250.000 IU
  Chi tiết
 • AMPI COLI 5%

  ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, CHƯỚNG DIỀU, KHÔ CHÂN, TOI – RÙ, SÃ CÁNH

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, CHƯỚNG DIỀU, KHÔ CHÂN, TOI – RÙ, SÃ CÁNH Thành phần: Mỗi gram chứa: Ampicillin trihydrate ………………………………… 50 mg Colistin sulfate …………………………………………. 600.000 IU
  Chi tiết
 • AMPI COLI 5%

  ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, CHƯỚNG DIỀU, KHÔ CHÂN, TOI – RÙ, SÃ CÁNH

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, CHƯỚNG DIỀU, KHÔ CHÂN, TOI – RÙ, SÃ CÁNH Thành phần: Mỗi gram chứa: Ampicillin trihydrate ………………………………… 50 mg Colistin sulfate …………………………………………. 600.000 IU
  Chi tiết
 • AMPI COLI 10%

  ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, E. COLI, THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, E. COLI, THƯƠNG HÀN Dạng cốm dễ uống, dễ hấp thu Thành phần: Mỗi gram chứa: Ampicillin trihydrate ……………………………….. 100 mg Colistin sulfate ……………………………….. 1.200.000 IU
  Chi tiết
 • AMPICOL powder

  ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, E. COLI, THƯƠNG HÀN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, E. COLI, THƯƠNG HÀN Sản phẩm Hàn Quốc – Dạng bột uống Thành phần: Mỗi gram chứa: Ampicillin trihydrate ……………………………….. 100 mg Colistin sulfate ……………………………….. 2.500.000 IU
  Chi tiết