Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle - chủng Lasota

Hiển thị kết quả duy nhất

  • SANAVAC ND K

    Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle - chủng Lasota

    Liên hệ

    Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus La Sota strain (before inactivation) ≥ 109.5 EID50  
    Chi tiết