tụ huyết trùng

Hiển thị 1–9 của 10 kết quả

 • PROMEQUIN – LA

  ĐẶC TRỊ E. COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG 

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ E. COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG  Dạng bào chế: Huyễn dịch tiêm – Tác dụng kéo dài Thành phần:  Mỗi 100 ml chứa: Flumequine base …………………….…………… 10.000 mg Dung môi vừa đủ ………………………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • GENTAMOX- LA

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU CHẢY, VIÊM KHỚP, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU CHẢY, VIÊM KHỚP, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG Dạng bào chế: Huyễn dịch tiêm – Tác dụng kéo dài Thành phần: Chứa mỗi ml: Amoxicillin ………………………………………..……. 150 mg Gentamycin sulphate ………………………….….……. 40 mg Dung môi vừa đủ …………………………………………. 1 ml
  Chi tiết
 • PROENRO 10%

  ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, E. COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, E. COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG Dạng thuốc: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100ml chứa: Enrofloxacine ……………………………..………. 10.000 mg Dung môi đặc biệt vừa đủ ……………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • ANITRIL-200

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG Thành phần: Mỗi lít chứa: Enrofloxacin ………………………………………….……….. 200 g Potassium hydroxide ………………………………………… 8 g Benzyl acohol ………………………………………….…….. 20 ml
  Chi tiết
 • ENROCIN

  ĐẶC TRỊ CRD, CCRD, TỤ HUYẾT TRÙNG

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ CRD, CCRD, TỤ HUYẾT TRÙNG Thành phần Trong 100 g có chứa: Enrofloxacine …………………………..…………20 g
  Chi tiết
 • NANO FLO – MAX 20%

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP Thành phần: Mỗi ml có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 200 mg
  Chi tiết
 • NANO FLO – MAX 10%

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP Dạng bào chế: Dung dịch uống Thành phần: Mỗi ml có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 100 mg Dung môi vừa đủ ………………………………… 1 ml
  Chi tiết
 • FENISOL

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP Thành phần: Mỗi lít có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 200 g Polyethyleneglycol 400 ………………… 400 g
  Chi tiết
 • FLORCOL

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, HÔ HẤP PHỨC HỢP Thành phần: Mỗi gram có chứa: Florfenicol …………….…………..…..………. 50 mg Tá dược vừa đủ ………………………..……… 1 gram
  Chi tiết