Kháng sinh

Hiển thị 28–36 của 111 kết quả

 • MELOXIM

  KHÁNG VIÊM – GIẢM ĐAU – HẠ SỐT 

  Liên hệ

  KHÁNG VIÊM – GIẢM ĐAU – HẠ SỐT  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần:  Trong 100 ml có chứa: Meloxicam ……………………….…………………… 500 mg Benzyl alcohol ……………………..……..……….. 5000 mg Dung môi vừa đủ ………………………….…….…….. 100 ml
  Chi tiết
 • BROMVET

  GIẢM HO – LONG ĐỜM – HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN 

  Liên hệ

  GIẢM HO – LONG ĐỜM – HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm  Thành phần:  Mỗi ml chứa:  Bromhexine (chlorhydrate) …………………………..…… 273 mg  Dung môi vừa đủ ……………………………………………… 1 ml 
  Chi tiết
 • TRI-SUL INJ

  ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, COLI BẠI HUYẾT VỊT NGAN

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, COLI BẠI HUYẾT VỊT NGAN Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Trong 100 ml có chứa: Sulfamethoxazole ……………………………………..…. 20 g Trimethoprim ………………………….………………………. 4 g Dung môi đặc biệt vừa đủ ……………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • PROMEQUIN – LA

  ĐẶC TRỊ E. COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG 

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ E. COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG  Dạng bào chế: Huyễn dịch tiêm – Tác dụng kéo dài Thành phần:  Mỗi 100 ml chứa: Flumequine base …………………….…………… 10.000 mg Dung môi vừa đủ ………………………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • DEXAJEX

  KHÁNG VIÊM – CHỐNG SỐC – CHỐNG DỊ ỨNG

  Liên hệ

  KHÁNG VIÊM – CHỐNG SỐC – CHỐNG DỊ ỨNG Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Dexamethasone sodium phosphate …………………..…… 200 mg Dung môi vừa đủ ……………………………………………… 100 ml
  Chi tiết
 • OXYTETRA 300 LA

  CHỐNG VIÊM – HẠ SỐT – GIẢM ĐAU – CHỐNG NỘI ĐỘC TỐ

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN CHỐNG VIÊM – HẠ SỐT – GIẢM ĐAU – CHỐNG NỘI ĐỘC TỐ Dạng bào chế: Dung dịch tiêm – Tác dụng kéo dài Thành phần: Mỗi ml chứa: Oxytetracycline …………………………….……. 300 mg Flunixin meglumine …………………………..…… 20 mg Dung môi vừa đủ …………………………………….. 1 ml
  Chi tiết
 • LIN-SPEC FOR

  ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG, PHÂN NHỚT

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG, PHÂN NHỚT Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Lincomycin (HCl) …………………..……………..…… 5.000 mg Spectinomycin ……………………………….………. 10.000 mg Dung môi vừa đủ ………………………………………… 100 ml
  Chi tiết
 • LINCOPEC

  ĐẶC TRỊ HEN, SUYỄN, VIÊM RUỘT-TIÊU CHẢY

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ HEN, SUYỄN, VIÊM RUỘT-TIÊU CHẢY Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Trong 100 ml có chứa: Lincomycin HCL …………………………..………… 5.000 mg Spectinomycin sulfate ……………………….…… 10.000 mg Dung môi vừa đủ ………………………………………. 100 ml
  Chi tiết
 • AZI NEW

  ĐẶC TRỊ HO SUYỄN, VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, HO NẶNG ĐIỀU TRỊ LÂU NGÀY KHÔNG KHỎI

  Liên hệ

  ĐẶC TRỊ HO SUYỄN, VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, HO NẶNG ĐIỀU TRỊ LÂU NGÀY KHÔNG KHỎI     Tác dụng kéo dài Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Azithromycin dihydrate …………………….……. 10.000 mg Dung môi vừa đủ ………………………………..……. 100 ml
  Chi tiết