Cao Bằng

  1. Tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Quầy thuốc Tân Dược số 15 Thị trấn Pác Mầu, Bảo Lâm, Cao Bằng 0965 959 799
Quầy thuốc số 3 Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng 0915 155 943
 Nhà thuốc số 1 Thị trấn Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng 0946 777 828
Quầy thuốc số 16 Tổ dân phố 6, Thị trấn Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng 0398 846 817
Quầy thuốc số 8 Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng 0916 818 166